Εξέλιξη του σχεδίου

 

Εξέλιξη του σχεδίου
faseis_ergou.JPG

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη του σχεδίου. Το τρέχον στάδιο σημαίνεται με το σχετικό εικονίδιο.

false

Βήμα 1: Προετοιμασία του ΣΒΑΚ. Η ομάδα έργου του δήμου ξεκίνησε τις διαδικασίες συλλογής πληροφοριών, αναγνώρισης των φορέων που σχετίζονται με τις μεταφορές και προγραμματισμού του ΣΒΑΚ

false

Βήμα 2: Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού και Σύμφωνο Συμμέτοχης για το Δίκτυο Εμπλεκόμενων Φορέων του ΣΒΑΚ του δήμου

false

Βήμα 3: Ανάλυση Υφιστάμενου Σχεδιασμού: Στρατηγικά κείμενα, εθνικές & ευρωπαϊκές οδηγίες, τοπικά σχέδια και μελέτες

false

Βήμα 4: Προκαταρκτική συνάντηση με εμπλεκόμενους φορείς

false

Βήμα 5: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης: Μετρήσεις κυκλοφοριακών μεγεθών και η ποιοτική αξιολόγηση των πεζοδρομίων, των πεζοδρόμων και των ποδηλατοδρόμων

false

Βήμα 6: 1η Θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του δήμου με την συμμετοχή των Φορέων. Αρχική αναγνώριση των αναγκών τους και διαμόρφωση στόχων για την πόλη

false

Βήμα 7: Σενάρια Κινητικότητας: Αρχική διαμόρφωση των σεναρίων από την Ομάδα Έργου του δήμου

false

Βήμα 8: 2η Θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του δήμου με την συμμετοχή των Φορέων και πολιτών. Ανάδειξη του καλύτερου μελλοντικού σεναρίου για την πόλη

false

Βήμα 9: Μέτρα Κινητικότητας: Αρχική διατύπωση των μέτρων κινητικότητας από την Ομάδα Έργου του δήμου

false

Βήμα 10: 3η Θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του δήμου με την συμμετοχή των Φορέων και πολιτών. Συνδιαμόρφωση των μέτρων του ΣΒΑΚ

false

Βήμα 11: Εξειδίκευση του Σχεδίου, προγραμματισμός και διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του

 

 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Επικοινωνία

Εθνικής Αντίστασης, Εθ. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια 593 00

Τηλ: 23333 50100

Fax: 23333 50159

info@alexandria.gr

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε email από τις τελευταίες ενημερώσεις.