Τελικό κοινό όραμα και προτεραιότητες του ΣΒΑΚ Αλεξάνδρειας

Η Β' Θεματική Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Αλεξάνδρειας πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, η πρώτη στις 20-02-2020 και η δεύτερη (συμπληρωματική) στις 09-03-2020 με τη συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

Βασικός στόχος της Β' Διαβούλευσης είναι η επικύρωση του οράματος από τους φορείς, η διαμόρφωση της τελικής μορφής των εναλλακτικών σεναρίων μελλοντικής κατάστασης κινητικότητας της πόλης και η επιλογή του σεναρίου που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και επιθυμίες των κατοίκων της πόλης.

Σχέδιο Βιώσιμης 1

Στη συνέχεια το βήμα δόθηκε στους φορείς προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις, τις απορίες αλλά και τις ενστάσεις τους επί του περιεχομένου των σεναρίων, ώστε αυτά να λάβουν την τελική τους μορφή.

Στη διάρκεια της Διαβούλευσης επικυρώθηκε το τελικό κοινό όραμα που αναπτύχθηκε για το ΣΒΑΚ Αλεξάνδρειας. Πρόκειται για το αρχικό κοινό όραμα που αναπτύχθηκε σε προηγούμενο στάδιο, χωρίς αυτό να τροποποιηθεί.

Ακολουθεί το τελικό κοινό όραμα του ΣΒΑΚ για την Αλεξάνδρεια και οι προτεραιότητες που τέθηκαν.

«Ένας σύγχρονος Δήμος που σέβεται το σύνολο των πολιτών όντας προσβάσιμος από όλους, ένας Δήμος που προωθεί τη συνδεσιμότητα των διαφόρων μέσων μεταφοράς, τις νέες τεχνολογίες, την ήπια κινητικότητα ενώ παράλληλα παρέχει αυξημένα επίπεδα οδικής ασφάλειας και δημόσιους χώρους υψηλής αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας, με απώτερο στόχο την ισόρροπη πολυκεντρική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της υπαίθρου».

Oι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ για την κατάσταση κινητικότητας στην Αλεξάνδρεια είναι οι εξής:

  • Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας
  • Ενίσχυση υποδομών πεΖής μετακίνησης
  • Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων
  • Βελτίωση διαχείρισης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας
  • Βελτίωση διαχείρισης της στάθμευσης
  • Οργάνωση και διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών
  • Βελτίωση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών

smart city development

Η Ομάδα Έργου προχώρησε σε μία ποιοτική αξιολόγηση των παραπάνω προτεραιοτήτων με βάση τη μέθοδο «Traffic Light Assessment», η οποία πρόκειται για ένα σύστημα διαβάθμισης για την αξιολόγηση της απόδοσης μίας διαδικασίας σε σχέση με ένα στόχο. Από τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας οι προτεραιότητες ιεραρχήθηκαν ως εξής:

1. Ενίσχυση υποδομών πεζής μετακίνησης
2. Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων
3. Βελτίωση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών
4. Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας
5. Βελτίωση διαχείρισης της στάθμευσης
6. Οργάνωση και διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών
8. Βελτίωση διαχείρισης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας

Η κατάταξη αυτή των προτεραιοτήτων καταδεικνύει την ανάγκη προάσπισης των ευάλωτων χρηστών της οδού και της απόδοσης σε αυτούς περισσότερου χώρου.

Στο τέλος της Β' Θεματικής Διαβούλευσης ζητήθηκε από τους φορείς να αξιολογήσουν το βαθμό επίτευξης που επιτυγχάνει κάθε συνιστώσα αρχών βιώσιμης κινητικότητας συγκριτικά για κάθε πολιτική προτεραιότητας. Η ανάλυση ανέδειξε την εξής ιεράρχηση:

1. Βελτίωση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών
2. Ενίσχυση υποδομών πεζής μετακίνησης
3. Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων
4. Βελτίωση διαχείρισης της στάθμευσης
5. Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας
6. Βελτίωση διαχείρισης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας
7. Οργάνωση και διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών

Όπως παρατηρείται παραπάνω, η ιεράρχηση των φορέων συμβαδίζει σε γενικές γραμμές με την ιεράρχηση στην οποία κατέληξε η Ομάδα Έργου με εξαίρεση τις πολιτικές 1,2 και 3 που είχαν ελαφρώς διαφορετική κατάταξη, το γεγονός ωστόσο ότι και οι τρις συνιστώσες αναφέρονται σε κατηγορία μετακινούμενων υπέρ της βιώσιμης κινητικότητας, δε διαφοροποιεί ουσιαστικά το όραμα και τους στόχους που έχουν τεθεί ως προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας.

 

 

 

Επικοινωνία

Εθνικής Αντίστασης, Εθ. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια 593 00

Τηλ: 23333 50100

Fax: 23333 50159

info@alexandria.gr

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε email από τις τελευταίες ενημερώσεις.