Η κατάσταση σήμερα

 

 

Η κατάσταση σήμερα

Η γιγάντωση των πόλεων, οι υψηλές πυκνότητες, η χαμηλή ποιότητα σχεδιασμού, η σύνδεση της αστικοποίησης και της αστικής διάχυσης με περιβαλλοντικά προβλήματα, η αδυναμία των παραδοσιακών κυκλοφοριακών μελετών και των αναχρονιστικών πολεοδομικών πρακτικών να ανταποκριθούν με επάρκεια, εγείρανε νέες προκλήσεις για την ποιότητα της αστικής ζωής, την αστική βιοποικιλότητα και την υγεία και κάνανε επιτακτική την ανάγκη για σύζευξη της βέλτιστης χωρικής οργάνωσης δραστηριοτήτων με ένα ισορροπημένο δίκτυο μεταφορών που θα συνδέσει τις δραστηριότητες αυτές με τον πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο και την συσσωμάτωση των αστικών αναπτυξιακών επιταγών στον σχεδιασμό των μεταφορών.

Προβλήματα των αστικών μεταφορών

4simeia1.png

Έλλειψη χώρου στάθμευσης

4simeia2.png

Αύξηση χρήσης αυτοκινήτου έναντι

εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης

4simeia_21.png

Αύξηση ζήτησης μεταφορών

& Στασιμότητα προσφοράς υποδομών

4simeia_22.png

Δυσκολία προσβασιμότητας στις πόλεις

 

Στατιστικές για τις μεταφορές στον αστικό χώρο της Ευρώπης

 • Το 75% των ευρωπαίων πολιτών ζουν σε αστικές περιοχές (341,9 εκατομμύρια άνθρωποι)
 • Πραγματοποιούνται 1000 μετακινήσεις / άτομο / χρόνο (οι μισές είναι < 5 χλμ.)
 • Το 40% των ευρωπαίων εκτίθεται σε οδικό θόρυβο άνω των 55 db κατά τη διάρκεια της ημέρας ενώ το 20% σε άνω των 65 db (υψηλά επίπεδα θορύβου / ηχορύπανση)
 • Οι μεταφορές είναι 98% εξαρτημένες από το πετρέλαιο
 • Τα οδικά ατυχήματα είναι αυξημένα. Το 2005 σκοτώθηκαν 41.600 άτομα στους δρόμους της Ε.Ε. Περίπου τα 2/3 των ατυχημάτων και το 1/3 των θανάτων από τροχαία συμβαίνουν σε αστικές περιοχές και αφορούν ευάλωτους χρήστες των οδών (πεζούς, ποδηλάτες)
 • Παρατηρείται διαρκής αύξηση της χρήσης του Ι.Χ.
 • Οι αστικές μεταφορές παράγουν το 40% του CO2 του συνόλου των μεταφορών
 • Η κατάσταση θα ενταθεί με την ένταξη των υποψήφιων χωρών (μεγάλη κυκλοφοριακή ροή προς και από τα νέα κράτη)

  

Υφιστάμενη κατάσταση για τις μεταφορές στον αστικό χώρο της Ελλάδος

Κυκλοφοριακή συμφόρηση

 • Συνεχιζόμενη αύξηση κυκλοφοριακού φόρτου ΜΜΜ και ΙΧ
 • Η συχνότητα χρήσης ΙΧ είναι 7 φορές / εβδομάδα (Amsterdam: 3)
 • Κορεσμός οδικού δικτύου
 • Χαμηλή μέση ταχύτητα επιφανειακών ΜΜΜ και ΙΧ

Συνθήκες μετακίνησης

 • Αυξημένη κατά 15% μέση διάρκεια μετακίνησης με ΙΧ και ΜΜΜ από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών πόλεων
 • Χαμηλότερη κατά 26% μέση διανυόμενη απόσταση με ΜΜΜ από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών πόλεων
 • Μέση ταχύτητα ΙΧ στις ώρες αιχμής 8-10 χλμ. / ώρα

Απαξίωση των ΜΜΜ

 • Έλλειψη προτεραιότητας ΜΜΜ στους σηματοδοτημένους κόμβους
 • Μικρότερο μήκος λεωφορειολωρίδων / 1000 κατοίκους κατά 57% από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών πόλεων

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

 • Επιβατικά οχήματα υπεύθυνα για το 40% των εκπομπών CO2 και 70% των εκπομπών άλλων ρύπων
 • Επιφάνεια πρασίνου ανά κάτοικο: 2,5 τ.μ. (Amsterdam: 27 τ.μ.)

 

Συμπέρασμα!

ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ…

 simera

ΜΕΛΛΟΝ!

 mellon

Επικοινωνία

Εθνικής Αντίστασης, Εθ. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια 593 00

Τηλ: 23333 50100

Fax: 23333 50159

info@alexandria.gr

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε email από τις τελευταίες ενημερώσεις.