Kαινοτομία

 

 

Ποια είναι η καινοτομία του?

Τα ΣΒΑΚ συνιστούν μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη πρόταση χωρικού συγκοινωνιακού σχεδιασμού, που θα γεφυρώσει την απόσταση μεταξύ της κινητικότητας και της προσπελασιμότητας, θα αποκαταστήσει τη σχέση χρήσεων γης και μεταφορών, θα καθορίσει τις σχέσεις και τα δικαιώματα στο χώρο ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον και την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που «κτίζει» πάνω στις υπάρχουσες πρακτικές σχεδιασμού, αντλεί εισροές από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, υπηρετώντας πάντα τις αρχές της ενοποίησης, της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και της συστηματικής αξιολόγησης των παρεμβάσεων. Το όραμα της πόλης, η φυσική της μορφή, η δημογραφική της δυναμική, η πολιτιστική της φυσιογνωμία, οι κοινωνικές σημασίες της, η ζήτηση για ανάπτυξη και δόμηση, οι ανάγκες για μετακίνηση, η δημοσιονομική της ικανότητα καθώς και η περιβαλλοντική προβληματική μπαίνουν όλα στο μικροσκόπιο στα πλαίσια των ΣΒΑΚ για μια πόλη φιλική, ασφαλής, μια πόλη ίσων ευκαιριών κι ενεργών πολιτών, μια πόλη με αρμονική σχέση του φυσικού περιβάλλοντος, του κτιστού και των ανθρώπων και για μια λειτουργική πόλη με αποδοτική συγκοινωνιακή και τεχνική υποδομή.

 

 Παραδοσιακός Σχεδιασμός Μεταφορών

 Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

 Έμφαση στην μηχανοκίνητη κυκλοφορία

 Έμφαση στον άνθρωπο

 Βασικός στόχος > Θεωρίες κυκλοφοριακής  ροής

 Βασικός στόχος: Προσβασιμότητα και ποιότητα ζωής

 Έμφαση στα μέσα μεταφοράς

 Ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των σχετικών μέσων μεταφοράς και στροφή σε βιώσιμα μεταφορικά μέσα

 Εστίαση στις υποδομές

 Συνδυασμός υποδομών, αγοράς, υπηρεσιών, μηχανισμών, πληροφοριών και προώθησης / Αποδοτικότερη λύση

 Έγγραφο τομεακού σχεδιασμού

 Έγγραφο τομεακού σχεδιασμού που είναι συνεκτικό και συμπληρωματικό σε συναφείς πολιτικές

 Βραχυ/μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός

 Μακροπρόθεσμο όραμα και στρατηγική

 Σχετικό με μια διοικητική περιοχή

 Σχετικό με μια περιοχή υπό λειτουργία βάσει μοτίβων μετακινήσεων από/προς την εργασία

 Κυρίως συγκοινωνιολόγοι μηχανικοί

 Διεπιστημονικές ομάδες σχεδιασμού

 Εντολές από αιρετούς και σχεδιασμός από ειδικούς

 Σχεδιασμός με συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων μέσω διαφανούς και συμμετοχικής προσέγγισης

 Περιορισμένη ανάλυση επιπτώσεων

 Τακτική αξιολόγηση επιπτώσεων και θέσπιση διαδικασίας μάθησης

 

 

 

 

   

Πλεονεκτήματα

Καλύτερη ποιότητα ζωής και προστασία του περιβάλλοντος

Πρωταρχικό ρόλο στη βιώσιμη αστική κινητικότητα έχει ο άνθρωπος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του σε μία αστική περιοχή. Οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν για αυτό το λόγο είναι μικρές ή μεγάλες, όπως βελτίωση της εικόνας και της ασφάλειας του δημόσιου χώρου, μείωση των εκπομπών ρύπων και του θορύβου κ.ά. Αυτές οι αλλαγές είναι ωφέλιμες όχι μόνο για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, αλλά και για την υγεία των ανθρώπων.

Βελτιωμένη προσβασιμότητα

Ένας από τους στόχους του ΣΒΑΚ είναι η ανάπτυξη των εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς, ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματικά η πρόσβαση οπουδήποτε και από όλους. Συνδυάζοντας τους διάφορους τρόπους (ποδήλατο, περπάτημα, δημόσια συγκοινωνία), ο καθένας μπορεί να φτάσει απρόσκοπτα στον προορισμό του, σε λιγότερο χρόνο και με σεβασμό προς το περιβάλλον. Η προσβασιμότητα ενισχύεται, επίσης, και από τη συνεργασία των διάφορων εμπλεκόμενων φορέων, που θα εξασφαλίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης των πολιτών.

Οικονομικά οφέλη

Μία αστική περιοχή με βιώσιμες στρατηγικές μπορεί να αποφέρει οικονομικά οφέλη στην τοπική οικονομία. Πρώτον, γίνεται πολύ πιο ελκυστική σε επενδυτές σε σχέση με περιοχές που δεν ακολουθούν οργανωμένα κάποια ανάλογη στρατηγική, διότι θεωρείται καλύτερη ‘επιχειρηματική ευκαιρία’. Δεύτερον, γίνεται εξοικονόμηση των πόρων, διότι οι λύσεις που προτείνονται δεν είναι μεγάλα έργα με ακριβές υποδομές, αλλά κάποια μέτρα για την κινητικότητα με χαμηλό κόστος. Τέλος, μία πηγή εσόδων αποτελεί η αρχή ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’, με πρόστιμα σε όσους δεν ακολουθούν τα μέτρα για τη βιωσιμότητα.

Δημόσια αποδοχή

Λόγω του συμμετοχικού χαρακτήρα του ΣΒΑΚ και της στενής συνεργασίας με εμπλεκόμενους φορείς και πολίτες, οι μελετητές είναι σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες κάθε ομάδας ανθρώπων πριν προτείνουν κάποια λύση. Έχοντας λάβει υπόψη τη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων, που έχουν εξοικείωση με το κάθε πρόβλημα, είναι πολύ πιο πιθανό να υπάρξει δημόσια υποστήριξη του σχεδίου. Επιπλέον, λόγω της συνεργασίας, δεν συναντώνται πλέον σε μεγάλο βαθμό διοικητικοί περιορισμοί που αφορούν στην πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων και φορέων.

Εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων και πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις

Το ΣΒΑΚ συμβάλλει στην εκπλήρωση υποχρεώσεων που επιβάλλονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως οδηγίες για την ποιότητα του αέρα και το θόρυβο, καθώς όλες του οι δράσεις γίνονται με γνώμονα το περιβάλλον. Επιπροσθέτως, από τη στιγμή που εκπληρώνονται αυτές οι υποχρεώσεις, η πόλη γίνεται πολύ πιο ελκυστική σε χρηματοδοτήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της με καινοτόμες λύσεις.

Μήπως όλα τα παραπάνω σε μπερδεύουν?

«Θα ήθελες η πόλη σου να είναι ένα μέρος που τα παιδιά θα μπορούν να παίζουν με ασφάλεια,

ο αέρας θα είναι καθαρός, και θα μπορείς να κάνεις βόλτες ανάμεσα σε πάρκα και χώρους πρασίνου?

Αυτό το μέρος μπορεί να είναι η πόλη σου ή η γειτονιά στην οποία ζεις μετά την ολοκλήρωση ενός ΣΒΑΚ..!»

Επικοινωνία

Εθνικής Αντίστασης, Εθ. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια 593 00

Τηλ: 23333 50100

Fax: 23333 50159

info@alexandria.gr

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε email από τις τελευταίες ενημερώσεις.